Концепція кафедри

          

Діяльність кафедри спрямована на поліпшення рівня викладання дисциплін, підвищення наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, удосконаленню наукової і навчальної роботи студентів.