Навчальні дисципліни кафедри

          

 1. Інженерна і комп’ютерна графіка
 2. Тепло-, енергозбереження та ресурсоефективне виробництво
 3. Процеси та апарати харчових виробництв
 4. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв
 5. Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства
 6. Екологія і безпека харчових продуктів
 7. Екологія харчових виробництв
 8. Основи автоматизованого проектування
 9. Автоматизація виробничих процесів
 10.  Обладнання в готелях та ресторанах
 11.  Безпека життєдіяльності
 12.  Безпека: Основи охорони праці
 13.  Безпека життєдіяльності та охорона праці в готельній та ресторанній індустрії
 14.  Безпека: Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
 15.  Безпека: Охорона праці в галузі. Цивільний захист
 16.  Технологічне обладнання галузі
 17.  Контроль та керування біотехнологічними процесами
 18.  Вища математика
 19.  Вища та прикладна математика
 20.  Прикладна математика
 21.  Фізика
 22. Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг