Науково-дослідна робота

          

Робота наукових шкіл кафедри

№ з/п

Назва наукової школи

Науковий керівник
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

1.

Прогресивні процеси та апарати харчових виробництв

Скрипник В.О., професор, д.т.н., доцент

Виконання науково-дослідних тем

№ з/п

Назва науково-дослідної теми

Номер державної/університетської реєстрації

Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Замовник

Виконавці

1.

Оптимізація наповнення середовища діяльності людини

412/15

Володько О.В.,
доцент, к.т.н.

ПУЕТ

доц. Володько О.В.,
доц. Гайворонська З.М.,
доц. Миронов Д.А.