Стрічка новин

          

15 квітня 2021 р. відбувся черговий Міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання харчових виробництв» під науковим керівництвом д.т.н., професора кафедри інженерії, обладнання та математики Скрипника В.О., метою якого були обмін передовим досвідом з розробки і впровадження нових технологій і обладнання галузі, виявлення існуючих проблем розвитку малих і середніх підприємств галузі. Цього року семінар був присвячений 60-річчю освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З вітальним словом до учасників семінару звернувся проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ, д.е.н., доцент Манжура О.В., в якому особливу увагу приділив відповідальності науковців за результати впровадження наукових розробок і, в першу чергу, їх безпечність для здоров’я людини і навколишнього середовища.

З доповідями виступили провідні науковці Полтавського університету економіки і торгівлі,  Харківського університету харчування та торгівлі, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Харківського державного університету харчування та торгівлі і Науково-дослідного випробувального центру харчової продукції Державного підприємства «Полтава­стандартметрологія».

На семінарі було заслухано 15 доповідей, яки характеризувались присутніми як актуальні, практичною значущі та такими, що мають високий науковий рівень. Особливу зацікавленість присутніх викликали доповіді, які розкривали технологію кондуктивного сушіння жареного м’яса (доповідачі – д.т.н., доц. Скрипник В.О., к.т.н. Миронов Д.А., студентка гр. ХТІ-31 Латиш В.С.), напрям­ки використання фруктової сировини в якості джерела органічної кислоти в технології харчових продуктів: маринадів для м’ясної сировини та молюсків; солодких соусів і бісквітних напівфабрикатів із метою поліпшення їх органолептичних показників, підвищення біоло­гічної цінності, позитивного впливу на структурно-механічні власти­вості та мікробіологічні показники готового виробу (доповідачі – д.т.н., проф. Хомич Г.П., к.б.н., доц. Бородай А.Б.), технологію желейної продукції з відсутністю лактози, казеїну, холестерину та глютену для харчування широкого кола споживачів, в тому числі хворих на целіакію та лактозну непереносимість (доповідачі – к.т.н. Гередчук А.М., к.б.н., доц. Бородай А.Б), технології безглютенового печива для осіб з діагнозом целіакія (доповідачі – к.т.н., доц. Горобець О.М., к.т.н., доц. Левченко Ю.В.). Бурхливе обговорення викликала доповідь представників Науково-дослідного випробувального центру харчової продукції Державного підприємства «Полтава­стандартметрологія» Ремізова Н. Л., Кочерженко Т. В. в співавторстві з к.т.н., доц.  Гайворонською З. М. «Водо­забезпечення та якість питної води у Полтавській області», в якій розкривалися результати дослідження якості питної води в різних регіонах Полтавщини.

Оргкомітет семінару висловлює подяку всім науковцям ПУЕТ, а також інших закладів вищої освіти, за плідну участь у його роботі.

          

30-31 березня 2021 р. за допомогою онлайн-технологій в ПУЕТ проходила ХLІV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік присвячена 60-річчю Полтавського університету економіки і торгівлі. На кафедрі працювала секція  «Інженерія, обладнання та математика» під керівництвом завідувача кафедри кандидата технічних наук, доцента Бичкова Я.М.

На секції були представлені наступні доповіді:

1. Дослідження вмісту нітратів в рослинній продукції

Бондарець Тетяна Геннадіївна, БТ-31
(керівник – Гайворонська З.М., к.т.н., доцент)

2. Сучасні засоби безпеки у закладах розміщення

Тарасюк Бюгдан Андрійович, ГРС-22
Богодюк Валентина Сергіївна, ГРС-23
 (керівник – Бичков Я.М., к.т.н., доцент)

3. Cучасні технологічні процеси холодильної обробки і способи їх практичної реалізації

Закліцький Вячеслав Олегович, ХТІ-11 і
 (керівник – Молчанова Н.Ю., к.т.н., доцент)

4. Роль математичних знань у розв’язанні задач професійної спрямованості

Гонтар Яна Віталіївна, ГРС-11
Кочубей Євгенія Віталіївна, ГРС-11
Гасан Ілона Юріївна, ГРС-14
Ткаченко Віта Сергіївна, ГРС-14
(керівники – Кошова О.П.,к.пед.н., доцент
Фомкіна О.Г., к.пед.н., доцент)

5. Кореляційно-регресійний аналіз і його застосування в економічних розрахунках

Демченко Богдан Костянтинович, ЕК-11
 (керівник – Шурдук А.І., к.ф.-м.н., доцент)

6. Передумови розробки технології кондуктивного сушіння м’яса

Латиш Вікторія Сергіївна, ХТІ-31
 (керівник – Скрипник В.О., д.т.н., професор)

За результатами проведених науково-дослідних робіт та відповідних доповідей переможцями визначено:

Диплом за І місце

Диплом за ІІ місце

Диплом за ІІІ місце

Бажаємо успіхів та нових досягнень!!!

          

7 квітня 2020 за допомогою онлайн-технологій в ПУЕТ проходила ХLIII Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік. На секції «Інженерія, обладнання та математика» виступив студент Бондар Іван Олександрович, який представив свою доповідь «Використання паростків пшениці і ячменю в технології безалкогольних напоїв» (науковий керівник к.т.н., доцент Миронов Д.А.). Доповідь викликала жваве обговорення серед учасників онлайн-конференції.

Бажаємо успіхів та нових досягнень!!!

          

          

Дистанційні заняття проходять за розкладом, кафедра інженерії, обладнання та математики ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі"

          

26-27 березня 2019 року в ПУЕТ проходила ХLII Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік. На кафедрі працювала секція 19 «Інженерія, обладнання та математика» під керівництвом завідувача кафедри кандидата технічних наук, доцента Бичкова Я.М., секретар студентка групи ГРС-13 Набока Л. В.

Результати своїх робіт представили:

1. Студентка гр.ХТІ-21 Вільєва Аліна Костянтинівна, студентка гр.Т-11 Ходанович Вікторія Сергіївна
Тема: «Проект дахової сонячної електростанції» (керівники – Гайворонська З.М., к.т.н., доцент; Миронов Д.А., к.т.н, доцент)

2.  Студентка гр.ГРС-21 Балаклієць Валерія Ігорівна
Тема: «Нові технології безпеки в готелях» (керівник – Бичков Я.М., к.т.н., доцент)

3. Студентка гр.ГРС-23 Петрова Наталія Олегівна
Тема: «Формування системи візуальних комунікацій ОРГ»
(керівник – Страшко Л.М., к.арх., доцент)

4. Студентка гр.ГРС-42 Неня Анна Олександрівна
Тема: «Шляхи до енергозаощадження у Полтавському університеті економіки і торгівлі» (керівник – Володько О.В., к.т.н, доцент)

5. Студенти гр.ХТІ-11 Тільна Ольга Віталіївна, Латиш Вікторія Сергіївна
Тема: «Прикладні аспекти математичних знань»
(керівники – Шурдук А.І., к.ф.-м.н., доцент; Фомкіна О.Г., к.пед.н., доцент; Кошова О.П., в.пед.н., доцент)

Переможці:

І місце - студентка гр.ГРС-23 Петрова Наталія Олегівна
Тема: «Формування системи візуальних комунікацій ОРГ»
(керівник – Страшко Л.М., к.арх., доцент)

ІІ місце - cтуденти гр.ХТІ-11 Тільна Ольга Віталіївна, Латиш Вікторія Сергіївна
Тема: «Прикладні аспекти математичних знань»
(керівники – Шурдук А.І., к.ф.-м.н., доцент; Фомкіна О.Г., к.пед.н., доцент; Кошова О.П., в.пед.н., доцент)

ІІІ місце - Студентка гр.ХТІ-21 Вільєва Аліна Костянтинівна, студентка гр.Т-11 Ходанович Вікторія Сергіївна
Тема: «Проект дахової сонячної електростанції» (керівники – Гайворонська З.М., к.т.н., доцент; Миронов Д.А., к.т.н, доцент)

Бажаємо успіхів та нових досягнень!!!

          

27 квітня 2018 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося засідання міжвузівського круглого столу «Захищене та здорове покоління», присвяченого Всесвітньому дню охорони праці. Ініціатором проведення круглого столу виступала кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі ПУЕТ.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулась перший проректор ПУЕТ, професор Педченко Н. С. та декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, професор  Скрипник В. О.

Основним завданням заходу було привернення уваги суспільства до питань безпечного стану життєвого середовища й обговорення актуальних проблем збереження здоров’я молодого покоління, охорони праці в умовах активного розвитку науково-технічного прогресу.

У засіданні взяли участь фахівці з охорони праці м. Полтави й Полтавської області, зокрема головний державний інспектор відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління Держпраці в Полтавській області Пасько Валентина Володимирівна, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю Управління Держпраці у Полтавській області Гуска Наталія Миколаївна.

провідний інспектор загального відділу адміністративно-господарського забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Бичкова Ольга Валеріївна.

Від Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» участь у роботі круглого столу взяли викладачі та співробітники кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, кафедри загальноінженерних дисциплін, готельно-ресторанної та курортної справи. Присутніми на засіданні були також проректор з адміністративно-господарської роботи Соколенко Н. М. та начальник штабу цивільного захисту Штангей В. В.

Науковців інших закладів вищої освіти м. Полтави представляв Дмитриков Валерій Павлович, професор кафедри технології та обладнання переробних та харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

У рамках заходу було представлено 7 доповідей. В обговоренні, дискусіях взяли участь 11 науковців і практиків.

          

Міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології і обладнання харчових виробництв»

19 квітня 2018 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на базі галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв відбулося чергове засідання міжвузівського науково-практичного семінару «Нові технології і обладнання харчових виробництв», орієнтованого на практичних працівників галузі харчових виробництв, науковців, викладачів і студентів магістратури вищих навчальних закладів України для виявлення існуючих проблем розвитку малих і середніх підприємств галузі й обміну передовим досвідом із розробки та впровадження нових технологій та обладнання галузі в рамках централізованих заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Полтавській обл.. на 2017–2020р.р. У засіданні взяли участь близько 50 представників наукових шкіл ПУЕТ, практичних працівників, а також споріднених вишів, було заслухано 12 доповідей. Відкрив засідання науковий керівник семінару д. т. н., доцент Скрипник В. О. Свої побажання успішної роботи семінару висловив проректор із наукової роботи д. т. н., професор Гаркуша С. В. В обговоренні питань семінару взяв участь начальник управління підприємництва, торгівлі та регулярної політики Бугрій М. І. До обговорення проблем долучилися голова правління Котелевського районного споживчого товариства Полтавської ОСС Дубина Л. В., завідувач виробництва мережі ресторанів «Криниця» Уряшев А. В., старший інженер-технолог шоколадного цеху ПрАТ «Домінік» Козка І. Ю., начальник вимірювальної виробничої лабораторії ПрАТ «ПОЕЗ – Кернел Груп» Євхименко О. В., інженер- конструктор ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» Чеботарьов П. М., директор ТОВ «Карлівський м’ясокомбінат» Гнатюк М. Б., директор ТОВ «Полтаваторгзабезпечення» Воробйов В. П.

Актуальністю та креативністю розв’язання наукової проблеми вирізнялися виступи колег із Харківського державного університету харчових технологій (Шкляєва О. М., Городиської О. В., Козіна С. М.), Полтавської державної аграрної академії (Дмитрикова В. П.)

У процесі семінару також були заслухані доповіді д. т. н., доцента Скрипника В. О., д. т. н., професора Капліної Т. В., а також доцентів Бичкова Я. М., Рогової Н. В., Шелудько В. М., Миронова Д.А., Семенова А.О., асистентів Горобець О. М. і Дудник С. О.

Хід роботи міжвузівського науково-практичного семінару «Нові технології і обладнання харчових виробництв» висвітлено у фотозвіті, розміщеному на сайті ПУЕТ.