Склад кафедри

          

Бичков Ярослав Михайлович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент.

Публікації: 1 монографія, понад 20 наукових публікацій та 15 навчально-методичних розробок за останні 5 років.
Наукова тематика: сушіння рослинної сировини з використанням комбінованого енергопідводу.
Дисципліни: автоматизація виробничих процесів, соціальна та екологічна безпека діяльності, системи технологій.

Науковий профіль:

Google scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=R3pqNOsAAAAJ

ORCID ІD

0000-0001-7559-127X

Профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0077013

Скрипник В'ячеслав Олександрович

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії, обладнання та математики, директор навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Сфера наукових інтересів – процеси і обладнання термобаричної обробки харчових продуктів. Автор понад 100 наукових і методичних публікацій, патентів на винаходи і корисні моделі.

В системі вищої освіти є досвід керування кафедрою, науково-дослідною лабораторією, факультетом, навчально-науковим інститутом, організації наукових досліджень процесів та обладнання харчових виробництв, харчових продуктів.
10 років керував закладом ресторанного господарства.

Є експертом з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Науковий профіль:

Google scholar:

Vyacheslav Skrypnyk, Veaceslav ScrIpnic, Вячеслав Скрипник

Scopus ID

57195528986

Web of Science ResearcherID

AAF-2678-2021

ORCID ІD

0000-0001-8883-7398

Гайворонська Зоя Миколаївна 
кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.
Працює в ПУЕТ з 1990 року.

Викладає дисципліни “Теплотехніка”, “Основи екології та безпека товарів народного споживання”, “Екологія і безпека харчування”. Напрям наукової діяльності - екологічні аспекти виробництва і споживання продуктів харчування та товарів народного використання

Науковий профіль:

Google scholar:

Zoya Gaivoronska, Зоя Миколаївна Гайворонська, Зоя Николаевна Гайворонская

Scopus ID

57217237939

Web of Science ResearcherID

G-3325-2017

ORCID ІD

0000-0001-9011-4957

Шурдук Андрій Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1989 р.
Має 52 наукових видання

Науковий профіль:

Google scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=Wrm7T_8AAAAJ

Web of Science ResearcherID

2193055

ORCID ІD

0000-0001-8449-6784

Фомкіна Олена Григорівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 1988 р.
Має більше 50 наукових видань

Науковий профіль:

Google scholar:

scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=y8gq-XUAAAAJ

ORCID ІD

0000-0002-3955-2676

Молчанова Наталія Юріївна, доцент, к.т.н.

Публікації: 14 наукових публікацій, 10 навчально-методичних розробок, 4 патенти.
Наукова тематика: використання тиску при жаренні м’яса з високим вмістом сполучної тканини.
Дисципліни: технологічне обладнання галузі, охорона праці в митних органах, холодильне обладнання харчових виробництв.

Науковий профіль:

Google scholar:

Natalyia Molchanova, Наталія Юріївна Молчанова, Наталия Молчанова

Scopus ID

57195529267

Профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 0048031

ORCID ІD

0000-0002-0040-9952

Володько Ольга Василівна
кандидат технічних наук, доцент.
Працює в ПУЕТ з 1993 року.

Викладає дисципліни: «Основи автоматизованого проектування», «Громадське будівництво. Інженерне обладнання будівель».

Напрям наукової діяльності: проектування резистивних композитних матеріалів  для об’єктів готельно-ресторанного господарств.

Науковий профіль:

Google scholar:

scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lr7I6SoAAAAJ

Research Gate

Olga-Volodko

ORCID ІD

0000-0003-1387-181X

Миронов Денис Анатолїйович
кандидат технічних наук, доцент.
Працює в ПУЕТ з 2006 року.

Викладає дисципліни “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Інженерна графіка”, “Інженерна і комп’ютерна графіка”. Веде практикуми з комп’ютерної графіка і Web-дизайну та з інженерної та комп’ютерної графіки. Напрям наукової діяльності - технології отримання натуральних харчових компонентів із заданими властивостями та перспективи їх використання

Науковий профіль:

Google scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=hSbV8sMAAAAJ&hl=ru

Кошова Оксана Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 2001 р.

Має більше 50 наукових видань

Науковий профіль:

Google scholar:

scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0bho75AAAAAJ

Web of Science ResearcherID

D-1615-2017

ORCID ІD

0000-0003-0794-6774

Малишева Вікторія Вадимівна
завідуюча лабораторіями.
Працює в ПУЕТ з 1989 року.