Склад кафедри

          

Бичков Ярослав Михайлович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент.

Публікації: 1 монографія, понад 20 наукових публікацій та 15 навчально-методичних розробок за останні 5 років.
Наукова тематика: сушіння рослинної сировини з використанням комбінованого енергопідводу.
Дисципліни: автоматизація виробничих процесів, соціальна та екологічна безпека діяльності, системи технологій.

Скрипник В'ячеслав Олександрович

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії, обладнання та математики, директор навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Сфера наукових інтересів – процеси і обладнання термобаричної обробки харчових продуктів. Автор понад 100 наукових і методичних публікацій, патентів на винаходи і корисні моделі.

В системі вищої освіти є досвід керування кафедрою, науково-дослідною лабораторією, факультетом, навчально-науковим інститутом, організації наукових досліджень процесів та обладнання харчових виробництв, харчових продуктів.
10 років керував закладом ресторанного господарства.

Є експертом з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Науковий профіль:

Google scholar:

Vyacheslav Skrypnyk, Veaceslav ScrIpnic, Вячеслав Скрипник

Scopus ID

57195528986

Web of Science ResearcherID

AAF-2678-2021

:ORCID ІD

0000-0001-8883-7398

Гайворонська Зоя Миколаївна 
кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.
Працює в ПУЕТ з 1990 року.

Викладає дисципліни “Теплотехніка”, “Основи екології та безпека товарів народного споживання”, “Екологія і безпека харчування”. Напрям наукової діяльності - екологічні аспекти виробництва і споживання продуктів харчування та товарів народного використання

Шурдук Андрій Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1989 р.
Має 52 наукових видання

Фомкіна Олена Григорівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 1988 р.
Має більше 50 наукових видань

Молчанова Наталія Юріївна, доцент, к.т.н.

Публікації: 14 наукових публікацій, 10 навчально-методичних розробок, 4 патенти.
Наукова тематика: використання тиску при жаренні м’яса з високим вмістом сполучної тканини.
Дисципліни: технологічне обладнання галузі, охорона праці в митних органах, холодильне обладнання харчових виробництв.

Володько Ольга Василівна
кандидат технічних наук, доцент.
Працює в ПУЕТ з 1993 року.

Викладає дисципліни: «Основи автоматизованого проектування», «Громадське будівництво. Інженерне обладнання будівель».

Напрям наукової діяльності: проектування резистивних композитних матеріалів  для об’єктів готельно-ресторанного господарств.

 

Миронов Денис Анатолїйович
кандидат технічних наук, доцент.
Працює в ПУЕТ з 2006 року.

Викладає дисципліни “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Інженерна графіка”, “Інженерна і комп’ютерна графіка”. Веде практикуми з комп’ютерної графіка і Web-дизайну та з інженерної та комп’ютерної графіки. Напрям наукової діяльності - технології отримання натуральних харчових компонентів із заданими властивостями та перспективи їх використання

Кошова Оксана Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 2001 р.

Має більше 50 наукових видань

 

Малишева Вікторія Вадимівна
завідуюча лабораторіями.
Працює в ПУЕТ з 1989 року.

 

Єльніков Анатлій Семенович, інженер кафедри
Інженер-конструктор (електротехнік) І категорії.
Працює в ПУЕТ з 1997 року