Навчально-методичне забезпечення

          

Автоматизація виробничих процесів

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності та охорона праці в готельній та ресторанній індустрії

Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Безпека. Охорона праці в галузі. Цивільний захист

Вища математика

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика ІІ

Екологія і безпека харчування

Екологія та безпека харчових продуктів

Інженерна і комп’ютерна графіка

Контроль та керування біотехнологічними процесами

Обладнання в готелях та ресторанах

Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг

Основи автоматизованого проектування

Прикладна математика

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Тепло-, енергозбереження та ресурсоефективне виробництво

Технологічне обладнання галузі

Фізика

          

Архів