Кафедра інженерії, обладнання та математики

          

Враховуючи сучасні тенденції розвитку держави, виконуючи основні заходи розвитку ПУЕТ, зусилля колективу кафедри спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців відповідно досягнень світової та вітчизняної науки і освіти, вимог загальнодержавного рівня знань, умінь міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти, а саме:

Кафедра налічує 10 науково-педагогічних працівників та 1 працівника навчально-допоміжного персоналу, на кафедрі працюють 1 доктор, 8 кандидатів, на посадах – 1 професор, 8 доцентів. Відсоток науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь 91%, відсоток науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання 83%, відсоток науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або вчене звання 91%. Кафедра має 7 навчальних аудиторій та 13 лабораторій, які обладнано устаткуванням, приладами, наочним приладдям.